El projecte

Cohousing Aflorem, una altra manera de viure

Aflorem

Aflorem és un projecte d’habitatges colaboratius per a sèniors i persones amb discapacitat física. És una iniciativa nascuda dins d’un grup de persones amb diversitat funcional amb ganes d’introduir un canvi en la societat per conservar la seva llibertat i aconseguir un grau d’autonomia el més ampli possible, sense perdre els seus drets per tenir discapacitat.

 

Les persones d’aquest grup han escollit estar al capdavant de les seves vides, mantenir-se actius, no ser una càrrega familiar i, sobretot, no haver d’acabar vivint en una residència geriàtrica. No desitgen per al seu futur un entorn hospitalari ni assistencial, centrats en el deteriorament i en la dependència. Per aquests motius van constituir el 20 de maig de 2019 la cooperativa indivisible, en cessió d’ús i sense ànim de lucre AFLOREM SCCL, amb NIF F67440503.

 

Aquesta societat cooperativa oferirà als seus socis, segons els seus estatuts, l’oportunitat de residir en el projecte Aflorem de per vida, juntament amb els seus familiars, si així ho desitgen. La propietat del complex residencial recau en la cooperativa i ser soci d’Aflorem implica ser major de 65 anys i/o acreditar discapacitat física.

Cohousing

Un cohabitatge és un projecte fomentat per una comunitat autopromoguda i autogestionada que escull on, com i amb qui viure. És una fórmula que permet l’accés a un habitatge digne, sostenible i assequible en relació amb els del mercat, al marge de processos especulatius.

 

Consisteix en un conjunt d’espais habitables d’ús privatiu, complementats amb espais d’ús comú, tots ells adaptats a les característiques particulars requerides per cada grup. És una fórmula integradora social i vitalitzadora personal, especialment interessant per al segment de la població de col·lectius vulnerables.

 

Aquest sector pateix un alt risc d’exclusió social i actualment no disposa de fórmules alternatives per poder escollir com viure. Existeix una clara tendència a Europa a cercar altres solucions per a l’hàbitat d’aquests col·lectius més enllà de la tradicional residència geriàtrica, l’aïllament en l’habitatge habitual no adaptat o l’opció de compartir habitatge amb la família.

 

Un cohabitatge per a un col·lectiu vulnerable no és una institució, sinó un equip de persones que han decidit conviure sense perdre la privacitat.

Està format per un conjunt d’unitats habitacionals personalitzades que afavoreix les relacions dins de la comunitat escollida, amb unes instal·lacions comunes dissenyades a mida que conviden a la reunió i a la participació.

 

Viure en un cohabitatge aporta autonomia personal mitjançant la comunitat. La participació en una vida comunitària, realitzada des d’un escrupolós respecte a la intimitat de cada individu, aporta un enriquiment immediat en experiències i suport emocional. La quotidianitat de la vida en comunitat augmenta la confiança dels residents i la seguretat en ells mateixos, a la vegada que aporta el recolzament exacte necessari ja que cada persona pot regular la intensitat de la seva relació amb el grup. Incloure’s en una d’aquestes comunitats no significa tancar-s’hi, sinó més aviat trobar un mitjà de participació social.

 

Els integrants en unir-s’hi són capaços de fer més coses i més complexes, la capacitat d’influència del grup en la societat és més gran que la d’un individu aïllat. La comunitat és una entitat viva i dinàmica, capaç d’interactuar amb l’entorn social en el qual es troba, és el fonament del cohabitatge.

Cohabitatge Aflorem per a sèniors i persones amb discapacitat física

El projecte Aflorem es basa en allò que és col·lectiu, que és comunitari, que és col.laboratiu i que és cooperatiu: mitjançant el cohousing o cohabitatge. És un projecte procomú.
Els objectius que es proposa Aflorem son els següents:

 • Defugir la soledat, l’aïllament, la manca d’objectius vitals i l’exclusió social
 • Viure en un entorn sense barreres arquitectòniques i adaptat a les condicions particulars dels seus socis
 • Crear una ètica de les atencions: “cuidar-me, cuidar-te, cuidar-nos i que ens cuidin”
 • Viure en contacte proper amb persones afins de les que aprendre, confrontar decisions, reptes i, perquè no, dificultats, trobant suport emocional en el grup
 • Col·lectivitzar serveis tals com: atenció mèdica, assistència personalitzada, fisioteràpia, rehabilitació, atenció psicològica, instructors diversos, teleassistència, àpats, compres, passeigs, excursions, oci, neteja jardineria, transport…
 • Compartir recursos en benefici de la sostenibilitat i per a l’abaratiment dels costos
 • Néixer com a col·lectiu que comparteix una identitat grupal i en un futur poder replicar el model

Aquest horitzó es presenta com una meravellosa manera de viure, on cada participant pren la direcció de la seva pròpia vida.

Compromís

Aquest projecte implica un compromís tant personal com col·lectiu. L’administració pública ha trobat en Aflorem un projecte innovador, però no ha concretat un recolzament real fins al moment. Per aquest motiu els impulsors d’Aflorem van prendre la decisió ferma de continuar endavant amb aquesta idea i iniciar un projecte privat avalat pels mateixos interessats.

 

Aflorem té una base sòlida social i alhora és una promoció immobiliària (essent aquest un àmbit molt complex). Perquè Aflorem hagi cobrat vida, ha estat imprescindible i ho seguirà estant, la implicació d’assessors de confiança que ajuden a concretar el projecte. Els estudis econòmics, el finançament, la forma jurídica, les normatives urbanístiques, el projecte arquitectònic i la gestió general, han estat temes estudiats a fons per l’equip especialitzat d’acompanyament de la cooperativa COL·LAB SCCL, amb NIF F67461889, www.cohousinglab.com

Arquitectura Aflorem

Per materialitzar el projecte ha estat essencial trobar un solar en un entorn de relleu pla, amb bons serveis, infraestructura, comunicacions i equipaments propers. Per elecció dels participants, es van buscar parcel·les a la ciutat de Badalona, a la comarca del Barcelonès, Catalunya. S’ha aconseguit un terreny idoni en el número 144 del carrer Progrés, en el barri del Gorg que, de moment està aparaulat.

El solar triat té una qualificació urbanística d’equipament privat, apropiada per aquest cohabitatge. Aflorem acollirà una iniciativa privada d’interès social, generarà una oferta residencial alternativa i de serveis rellevant per a persones majors de 65 anys i/o persones amb discapacitat física integrada en el teixit de la ciutat.

 

L’edifici no tindrà barreres arquitectòniques i disposarà dels següents espais, sol·licitats pels futurs usuaris:

 • 12 apartaments privats i autònoms, d’un i de dos dormitoris, amb balcó accessible
 • Sala polivalent per a reunions, festes, zona TV, zona de treball, biblioteca
 • Gran vestíbul d’entrada
 • Menjador amb cuina oberta
 • Gimnàs amb terrassa per a fisioteràpia i rehabilitació
 • Piscina climatitzada per a exercicis de rehabilitació, amb llum natural i connexió visual amb la sala polivalent
 • Petit despatx administratiu per a la cooperativa
 • Espai per a un cuidador
 • Bugaderia i cambra de neteja
 • Trasters individuals
 • Zona d’estacionament per a scooters i cadires de rodes
 • Sanitaris en cada planta comunitària
 • Jardí, terrasses i espai especial per prendre el sol

Aflorem ha estat dissenyat des de la sensibilitat i la innovació. Els espais han estat pensats des de la interacció social i creats amb la finalitat de col·lectivitzar activitats relacionades amb l’atenció continuada, on es practiquin iniciatives de suport mutu i reciprocitat.

 

L’edifici és un tot i es percep com a tal des que es travessa la porta d’accés, és una llar comuna. Els interiors tenen connexió directa amb el jardí i les terrasses. S’utilitzaran per a la seva construcció materials sans, sostenibles i de fàcil manteniment. Totes les estances comunes es personalitzaran amb objectes triats pels residents mateixos, a l’igual que cadascun dels apartaments. Serà com viure a la pròpia llar, envoltats d’un entorn familiar conegut i triat.
Per responsabilitat amb el medi ambient, l’edifici serà d’alta eficiència energètica i tindrà una qualificació energètica A.

 

Es dóna prioritat en el seu disseny al màxim aprofitament de la llum natural, incorporant mecanismes de control de radiació solar. S’adequarà l’aïllament tèrmic per evitar guanys i pèrdues innecessàries, compatibilitzant el nivell de confort amb l’eficiència tèrmica. Tindrà captadors solars, acomplirà les normatives d’eco-eficiència i d’estalvi d’aigua. La domòtica s’aplicarà a les necessitats específiques dels integrants del grup.

 

Els socis residents confien en normalitzar, en la mesura del possible, la seva vida, per la qual cosa no pretenen que l’edifici sigui un centre assistencial a l’ús sinó el seu espai vital a tots els efectes. En aquest sentit l’edifici s’ha d’adaptar a les seves circumstàncies i limitacions però sobretot ha de ser la seva llar.

 

Per això ha de ser còmode, acollidor, bonic i agradable, com de fet tota persona aspira que sigui el seu espai vital.

Fav-provisional-Aflorem

Aspectes socials diferenciadors

Els usuaris prenen en tot moment la iniciativa, des de la decisió de promoure el projecte fins la gestió posterior de l’edifici i els seus serveis. Aflorem no pretén ésser un centre gestionat per tercers on recloure’s per necessitat sinó que s’erigeix com un projecte de vida integrador i estimulant.

 

Precisament pel fet de pretendre atenuar l’exclusió social, els usuaris aspiren a poder compartir el seu espai amb els familiars que els acompanyin. No es tracta d’aïllar els afectats sinó més aviat arrelar-los al seu grup i facilitar la convivència amb les famílies, el barri i la societat.

Fav-provisional-Aflorem

Qualitat de vida

 

Les persones que integren la cooperativa Aflorem aspiren a aconseguir millorar la seva qualitat de vida des del moment en el qual entren a viure a l’edifici, sobretot comparant-ho amb la seva situació actual i amb les opcions tradicionals que els oferia el futur. Tenen gran interès a seguir intel·lectualment actius, aspecte que es veurà especialment estimulat per l’autogestió col·lectiva i el procés democràtic de presa de decisions en el qual es basa un projecte de cohabitatge.

 

Al ser un projecte intergeneracional podran seguir atentament els interessos i activitats que cada generació aporti. El fet de viure en comunitat compensarà moltes de les necessitats diàries i tindran una manera de vida més sostenible. Gaudiran d’un projecte arquitectònic totalment accessible, fet a mida i experimentaran una nova forma de vida més adequada que la que duen la gran majoria de persones amb discapacitat física o podrien tenir les persones majors de 65 anys. S’eliminaran els factors de risc més freqüents de la seva realitat i assistiran a les sessions de fisioteràpia o de rehabilitació sense haver de desplaçar-se.

 

Senzillament es tracta de facilitar el camí de les persones amb diversitat funcional perquè puguin gaudir d’una vida plena.

Fav-provisional-Aflorem

Difusió del projecte

 

Cohabitatge Aflorem ha passat ja per un període de més de dos anys destinats a l’anàlisi del concepte, a la recerca del solar, al desenvolupament arquitectònic-econòmic-financer i a la constitució formal del grup en cooperativa.

 

Actualment es troba en fase de difusió per aconseguir acabar de consolidar la comunitat d’usuaris i aconseguir una llista d’espera davant possibles baixes. Per arribar a aquests futurs residents, és absolutament necessari realitzar una campanya per donar a conèixer el projecte, visualitzar-lo, aconseguir suport i sumar aportacions al capital social. Es fa imprescindible aconseguir repercussió per a mostrar el projecte a la societat.

 

Per concretar aquesta “altra manera de viure” de les persones sèniors i/o amb discapacitat física, es necessita arribar al gran públic en general, a persones interessades a ser sòcies residents, a persones interessades en ser socis expectants per participar en un futur, a possibles socis col·laboradors i també a mecenes o donants que facilitin la materialització del projecte. Es vol arribar també a persones que connectin amb aquestes altres persones especials a les quals aquest projecte els pugui canviar la vida.